blog img

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is een label dat duurzaam bosbeheer garandeert. Concreet bevordert PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar is.

Ons bedrijf onderschrijft het PEFC-systeem voor duurzaam bosbeheer. Sommige van onze producten dragen het PEFC-label. Dankzij dit label bent u er zeker van dat u een product koopt dat uit een duurzaam beheerd bos komt. Het duurzaam bosbeheer is gebaseerd op drie hoofdthema’s: er wordt gestreefd naar economische levensvatbaarheid, milieuvriendelijkheid, sociale bijdrage en het evenwicht tussen deze drie thema’s.

Meer informatie over PEFC vind je op www.pefc.be